iraq

iraq
z. Uzaq, uzaqda. İraq olmaq. İraq durmaq. – Gül əkdim, şaxta vurdu; Nə yaman vaxtda vurdu; Bimürvət ovçu məni; Yardan iraqda vurdu. (Bayatı). Mürği-ruhum getməz səndən irağa. A. Ə.. İraq düşmək – uzaq düşmək, ayrılmaq, uzaqda olmaq. <Bahadır> gördü ki, Sonadan xeyli iraq düşübdür. N. N.. İraq eləmək – uzaqlaşdırmaq, uzaq eləmək. Çıxardaq məmləkətdən; Ölkədən iraq eyləyək! A. Ə.. İraq olmaq – uzaq olmaq, uzaq düşmək. Elə bilsin padşahi-zamandır; Hər kim iraq olur, müxtəsər, səndən. Q. Z.. Müddətdi gözümdən olubdu iraq; Əridib ürəyim dərdü qəm, fəraq. A. Ə.. Gözümdən bir an da iraq olmadın; Mən sənə hər yerdə Vətən deyirəm. S. Rüst.. // sif. Uzaq. Uzaq ölkələrə, iraq ellərə; Axışan buludlar, axan buludlar! N. R.. // İs. mənasında. Uzaq yer. Yolum oldu iraqlar; Çiynim kəsdi yaraqlar; Ayrılıq məlum oldu; Mən ağlaram, yar ağlar. (Bayatı). İraq, iraq candan, iraq olsun – uzaq olsun, Allah göstərməsin (qorxulu, zərərli, arzuedilməz bir şey, hadisə haqqında deyilir). <Gülsüm xala:> Buy, bu nə sözdür deyirsən, a qadasın aldığım, iraq canından, Allah eləməsin ki, Şirin qiyamətə kimi yatsın. . E. Sultanov. <Səriyyə xala:> İraq candan, <uşaqlar> dilənçiyə oxşayırdılar. M. İ.. <Kiçikxanım:> Allah eləməsin, iraq candan! – deyə onun əlini sıxdı və tələsirmiş kimi ayrılıb getdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • IRAQ — IRAQ, country in S.W. Asia (for period prior to 634 C.E. see mesopotamia and babylonia ). The Diaspora of Iraq was one of the most ancient of the Jewish people. The Jews came to Babylon after the destruction of the First Temple (586 B.C.E.), or… …   Encyclopedia of Judaism

  • Iraq — Saltar a navegación, búsqueda جمهورية العراق Yumhūriyyat al ‘Irāq كۆماری عێراق Komara Îraqê República de Iraq …   Wikipedia Español

  • Iraq — La grafía culta del nombre del país árabe que se asienta sobre los territorios de la antigua Mesopotamia es Iraq. Esta grafía resulta de aplicar las normas de transcripción del alfabeto árabe al español, según las cuales la letra qāf en la que… …   Diccionario panhispánico de dudas

  • Iraq — country name, 1920, from an Arabic name attested since 6c. for the region known in Gk. as MESOPOTAMIA (Cf. Mesopotamia); often said to be from Arabic araqa, covering notions such as perspiring, deeply rooted, well watered, which may reflect the… …   Etymology dictionary

  • iraq — iraq; iraq·i·an; …   English syllables

  • Iraq — [i räk′, i rak′] country in SW Asia, at the head of the Persian Gulf, coinciding more or less with ancient Mesopotamia: formerly a kingdom, it became a republic in 1958: 169,235 sq mi (438,317 sq km); pop. 16,335,000; cap. Baghdad …   English World dictionary

  • Iraq — For other uses, see Iraq (disambiguation). Republic of Iraq جمهورية العراق (Arabic) …   Wikipedia

  • Iraq — /i rak , i rahk /, n. a republic in SW Asia, N of Saudi Arabia and W of Iran, centering in the Tigris Euphrates basin of Mesopotamia. 22,219,289; 172,000 sq. mi. (445,480 sq. km). Cap.: Baghdad. Also, Irak. * * * Iraq Introduction Iraq Background …   Universalium

  • Iraq — <p></p> <p></p> Introduction ::Iraq <p></p> Background: <p></p> Formerly part of the Ottoman Empire, Iraq was occupied by Britain during the course of World War I; in 1920, it was declared a League… …   The World Factbook

  • Iraq — Irak جمهورية العراق (ar) Jumhūrīyatu l Irāq (ar) كۆماری عێراق …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”